ADASTRA AGENCY | АНАЛІТИКА

ADASTRA має широкий досвід у різних видах аналітичних досліджень

З моменту нашого створення команда ADASTRA підготувала понад 500 різноманітних аналітичних продуктів, пов'язаних з політикою, економікою, правом, енергетикою, екологією, безпекою, інформаційною та соціальною політикою.
Наші експерти охопили у своїх дослідженнях понад 120 держав з усіх світових субрегіонів, включаючи навіть Океанію.

ADASTRA AGENCYАНАЛІТИКА

ADASTRA пропонує наступні дослідження для своїх клієнтів

Політичні досідження

● Аналіз політики партій (як парламентських, так і позапарламентських) та окремих державних діячів●Аналіз процесу прийняття рішень на національному та регіональному рівнях● Дослідження діяльності груп впливу● Дослідження регіональної політики

Дослідження ринку

● Аналіз ринкових конкурентів● Аналіз ринкових цін● Аналіз сегментації ринку● Аналіз ринкових тенденцій● SWOT/PEST аналіз виходу на ринок

Юридичні дослідження

●  Аналіз законів та законопроєктів●  Аналіз постанов, указів та розпоряджень● Аналіз судових рішень● Аналіз законодавчої та нормативної бази в конкретній галузі

Маркетингові дослідження

● Короткострокові та довгострокові стратегії просування товарів/послуг● Аналіз цільової аудиторії● Аналіз бажань споживачів● Стратегія позиціонування на ринку

Збір інформації

● Інтерв’ю● Соціологічні опитування● Дослідження фокус-груп● Дослідження обізнаності про бренд● Аналіз соціальних мереж