АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

Ranked Best New Think Tank by 2020 Global Go To Think Tank Index

PER ASPERA – AD ASTRA

АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

Ranked Best New Think Tank by 2020 Global Go To Think Tank Index

PER ASPERA – AD ASTRA
FELLOWSHIPS І ADASTRA

ADASTRA Fellows — це важлива платформа для ідей, діалогу, глибокого аналізу та інноваційних знахідок у сфері соціальних наук. Fellowships в ADASTRA — це дослідницькі програми, що мають на меті генерувати нові ідеї та інноваційні погляди задля розвитку індустрій та організацій, зацікавлених у результатах відповідних досліджень.

ADASTRA надає амбітним дослідникам в соціальних науках можливість та інфраструктуру для проведення зосереджених досліджень. ADASTRA пропонує різноманітний спектр fellowships, розроблених з метою надання можливостей реалізації досліджень експертам, дослідникам та перспективним фахівцям у галузі соціальних наук. Наші дослідницькі програми класифікуються залежно від рівня експертизи, типу фінансування, тривалості та напряму досліджень.

Типи Fellowships Залежно Від Рівня Експертизи

Ця категорія розрізняє стипендії на основі професійного досвіду та академічних кваліфікацій заявників, забезпечуючи відповідність можливостей їхньому кар'єрному етапу та експертизі.

 • Illustration

  Expert Fellow

  Експерт

  Розроблена для осіб зі значним досвідом та визнаною експертизою у своїй галузі.

  Критерій
  Доктор Філософії або Магістр та 10+ Років Індустрії 
 • Illustration

  Research Fellow

  Дослідник

  Направлена на професіоналів, які активно займаються дослідженнями з значним академічним або ринковим досвідом.

  Критерій
  Магістр та 3+ Роки Індустрії або Бакалавр та 5+ Років Індустрії
 • Illustration

  Junior Fellow

  Спеціаліст

  Сфокусована на фахівцях на початку кар'єри або нещодавно дипломованих студентах, які прагнуть розширити свої дослідницькі навички.

  Критерій
  Студент та 1+ Рік Індустрії 
 • Illustration

  Associate Fellow

  Асоційований Експерт

  Для професіоналів, які відіграють значущу роль у своїй галузі та прагнуть внести свій вклад у дослідницьку культуру.

  Критерій
  Значна Роль та 5+ Років Практики в Індустрії 
 • Illustration

  Internship

  Стажер

  Надає практичний досвід студентам або нещодавно випущеним студентам у динамічному дослідницькому середовищі.

  Критерій
  Студент та Пройти Успішно Школу Аналітики 

fellows —

Члени команди, що займаються пошуком відповідей на складні питання, впливаючи на свої відповідні сектори через дослідницьку роботу та аналіз. Вони не просто співробітники; вони лідери думок, які сприяють розвитку своїх галузей.

За Можливостями Фінансування

Ця класифікація базується на структурі фінансування fellowships, яка варіюється від волонтерських до повністю фінансованих можливостей, задовольняючи різноманітні фінансові потреби та мотивації стипендіатів.

Проектні

Участь у внутрішніх проєктах, дослідницьких програмах тощо.

Pro-Bono

На базі волонтерства, зосереджені на соціальній та громадській діяльності без фінансової вигоди.

Платні

Надають фінансову компенсацію за розробку конкретних досліджень.

Fellowships За Тривалістю

Цей сегмент класифікує стипендії на основі їх тривалості, від короткотермінових проєктів до тривалого зобов'язання, дозволяючи кандидатам вибирати на основі їхньої доступності та глибини залучення, яку вони шукають.

1-3 Місяці

Короткострокові

Ідеально підходять для зосереджених, короткострокових проєктів та досліджень.

3-12 Місяців

Довгострокові

Надають достатньо часу для більш глибокої залученості у дослідження та проєкти.

Без Часових Обмежень

Постійні

Пропонують безперервну, тривалу участь без фіксованої дати закінчення.

За Проєктом

Поодинокі

Для конкретних, проєктно-орієнтованих залучень.

Fellowships За Напрямком Дослідження

Цей поділ корелює стипендії з конкретними дослідницькими областями, дозволяючи кандидатам поглиблено зануритися в теми, які відповідають їхнім академічним інтересам та професійним цілям.

Політична Економіка

Зосереджена на взаємодії між політикою та економікою.

  Економіка Післявоєнного Періоду
  Зелений Перехід
  Сталий Розвиток
  Енергетичні Системи
  Міграція, Людський Капітал
  Демографічні Дослідження
  Загальні Блага

Політика та Соціальні Студії

Охоплює широкий спектр глобальної та регіональної політичної динаміки.

  Конфлікти та Кризи
  Електоральні Дослідження
  Демократія, Прозорість
  Регіональні Дослідження
  Безпека, Військові Дослідження
  Поведінковий ШІ, Кібербезпека
  Інформаційні Дослідження

Правові Дослідження

Зосереджені на різних аспектах права та справедливості.

  Права Людини
  Міжнародне Кримінальне Правосуддя
  Дослідження Євроінтеграції
  Публічне Право
  Acquis Communautaire
  Основи Правової Держави
  Верховенство Права

Методи, Які Ми Використовуємо

Кількісні та якісні методи; Соціальні Експерименти, Опитування, Контент Аналіз, Кількісний Текстовий Аналіз, Інтервʼювання, Історичний Аналіз, Порівняльний Аналіз, Спостереження та Кабінетні Дослідження.